Over Bureau Bisontekst

Uw verhaal zó op papier krijgen dat de lezer het begrijpt – én het met plezier leest – vraagt om een specifieke deskundigheid. Wilt u uw boodschap op een succesvolle manier overbrengen, dan verdient het aanbeveling om een specialist in te schakelen. Bijvoorbeeld Bureau Bisontekst.

Bisontekst staat voor sterke tekst en redactie. Het bureau onderscheidt zich door toegankelijke teksten, goede interviewvaardigheden en het vermogen om opbouw, stijl en toon aan te passen aan doelgroep, medium en functie. Natuurlijk kunt u erop rekenen dat de teksten geschreven zijn in foutloos Nederlands. En uiteraard helpt Bisontekst u ook graag met het herschrijven, redigeren of corrigeren van uw eigen teksten.

Uitgaven                                            Specialisaties
Bureau Bisontekst schrijft voor:         Het bureau is gespecialiseerd in:

* vakbladen                                       * onderwijs
* publiekstijdschriften                        * kinderen/jongeren
* personeelsbladen                           * (gezondheids)zorg en welzijn
* pr-uitgaven                                     * cultuur (vooral bibliotheeksector)
* websites

Verder doet het tekstbureau de eindredactie van zowel periodieken, onderzoeken als (les)boeken. Ook het ontwikkelen van (digitaal) educatief materiaal voor het onderwijs en musea behoort tot de mogelijkheden.

Bureau Bisontekst draagt haar vaardigheden ook graag over aan anderen. Daarom worden er ook trainingen verzorgd, onder meer typecursussen voor kinderen en volwassenen.

Werkwijze
Bureau Bisontekst is in 2002 opgericht door drs. Femke van den Berg (zie: http://nl.linkedin.com/in/femkevandenberg). Zij studeerde geschiedenis en Spaanse taal- en letterkunde en is tevens eerstegraads bevoegd docent. Het kleine bureau werkt samen met ervaren journalisten, tekstschrijvers, fotografen en vormgevers, waardoor het ook omvangrijke klussen kan klaren. Bij een eerste contact volgt altijd een oriënterend gesprek. Daarna brengt Bureau Bisontekst vrijblijvend een offerte uit. Pas als de opdrachtgever daarmee akkoord gaat, worden nadere afspraken gemaakt over de inhoud van de gewenste tekst, stijl/toon, tijdpad. Wel hanteert Bureau Bisontekst altijd de leveringsvoorwaarden van de NVJ.

Meer informatie over de producten van Bureau Bisontekst is te vinden via het menu. Voor meer informatie over het bureau of voor het vrijblijvend aanvragen van een offerte, kunt u de contactknop gebruiken.

KvK: 09164422
BTW-identificatienr.: NL00175911OB35