CWZ Kenniskring

Onderzoek in de zorg

De resultaten van wetenschappelijk onderzoek beter verankeren in de praktijk. Dat is de voornaamste doelstelling van de CWZ Kenniskring, die eind vorig jaar
werd opgericht. Verpleegkundigen met onderzoekscompetenties in hun
bagage en verpleegkundigen die werkzaamheden verrichten op
onderzoeksgebied kunnen eraan deelnemen.
Door de oprichting van een Kenniskring hopen het wetenschapsbureau en de verpleegkundige staf (de initiatiefnemers) de kwaliteit van het verpleegkundig handelen een extra impuls te geven. Anita Brink-Huis, voorzitter van de verpleegkundige staf: ‘We willen als verpleegkundigen evidence based werken, maar de nieuwste wetenschappelijke inzichten bereiken de werkvloer niet altijd even vlot. Bovendien zijn verpleegkundigen onvoldoende op de hoogte van het onderzoek dat collega’s elders in het ziekenhuis verrichten. Kennis wordt te weinig gedeeld. Dat is jammer. De Kenniskring moet daarin verandering brengen.’

Doelstellingen
De kring wil het onderzoeksklimaat in het ziekenhuis bevorderen door de leden te stimuleren zelf wetenschappelijk onderzoek op te zetten of een actieve bijdrage te leveren aan bestaand onderzoek. Hij staat open voor verpleegkundigen met een wetenschappelijke opleiding (verplegingswetenschappen, zorgwetenschappen), een Master of Science in Nursing, nurse practitioners en verpleegkundigen die als
researchverpleegkundige wetenschappelijk onderzoek ondersteunen. Tijdens
de bijeenkomsten van de Kenniskring stellen deelnemers elkaar op de hoogte van onderzoeksactiviteiten- en resultaten binnen hun eigen units. Anita Brink-Huis: ‘Daarnaast is het de bedoeling dat zij op hun eigen afdelingen fungeren als change agents die nieuwe methodieken en inzichten overdragen aan collega’s zonder onderzoeksachtergrond.’
Deelnemers aan de Kenniskring wisselen informatie over hun onderzoeksprojecten ook
uit via de e-mail. Ilse van Engelshoven van het wetenschapsbureau: ‘Dankzij de Kenniskring kunnen de onderzoeksverpleegkundigen elkaar makkelijker vinden en raadplegen. Het is zo eenvoudig voor ze om snel informatie bij elkaar te brengen en te halen. Maar ook anderen in de organisatie kunnen hen eenvoudiger opsporen. De Kenniskring maakt deze verpleegkundigen immers zichtbaarder als groep.’

cwz_klein

Presentaties
In 2006 komt de Kenniskring vier keer bij elkaar. Iedere bijeenkomst duurt anderhalf uur en vindt plaats in een vergaderzaal van het CWZ of op de afdeling van een van de deelnemers. Ilse van Engelshoven: ‘Daarnaast is het denkbaar dat we eens elders in het ziekenhuis afspreken. Er ligt bijvoorbeeld al een voorstel om ons gezamenlijk te gaan verdiepen in de zoeksystemen van de medische bibliotheek. Het is maar net waaraan behoefte is; de leden van de kring bepalen zelf de agenda. Echter: twee
bijeenkomsten staan sowieso in het teken van het eigen verpleegkundige onderzoek. Deelnemers krijgen dan de gelegenheid hun onderzoeksbevindingen te presenteren aan collega’s en hierover te discussiëren met elkaar. De twee andere meetings gaan over de vraag hoe je trialondersteuning kunt bieden aan ander – medisch of
multidisciplinair –  onderzoek.’
Voor sommige bijeenkomsten worden gastsprekers uitgenodigd. Zo vertelde hoogleraar Theo van Achterberg op 14 maart iets over zijn onderzoekslijn. Daarnaast konden deelnemers aan de Kenniskring hun eigen onderzoeksideeën aan hem voorleggen. Ilse van Engelshoven: ‘De bijeenkomst heeft ervoor gezorgd dat men elkaar beter weet te vinden en durft te benaderen’. Eens per jaar zal de Kenniskring gepland worden in combinatie met de Refereerbijeenkomst ‘Onderzoek in de verpleging’ die het CWZ zes keer per jaar houdt in samenwerking met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en het UMC St Radboud. ‘Zo bereik je een optimale uitwisseling van onderzoeksinformatie- en ideeën’, aldus Ilse van Engelshoven.

Over de organisatie
Het wetenschapsbureau coördineert samen met de verpleegkundige staf de bijeenkomsten van de Kenniskring. Samen stellen zij het programma vast en nodigen zij gastsprekers uit. Het wetenschapsbureau is ondergebracht bij het Leerhuis CWZ (een organisatorische koepel van onderzoeks-, onderwijs- en opleidingseenheden). De Kenniskring is een activiteit die verzorgd wordt vanuit dit Leerhuis.

Verschenen in CWZ Magazine (Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis; 2006).

Dit artikel is 2528 keer bekeken