Grenzen verkennen

In 2016 droeg Bureau Bisontekst bij aan een project over grenzen in het samenspel tussen formele en informele zorg. Zo werd onder meer een deel van de publicatie  Grenzen verkennen. Wettelijke en juridische aspecten in het samenspel tussen informele en formele zorg geredigeerd.
Mag een mantelzorger een cliënt een injectie geven als de omstandigheden daartoe aanleiding geven? Kun je een cliënt die beademing krijgt naar de disco laten gaan met een vrijwilliger? Zijn daar bepaalde vaardigheden voor nodig? En wie is aansprakelijk als het fout gaat? Dit soort vragen leven bij veel zorgorganisaties. Vilans ging, op het verzoek van het ministerie van VWS, op zoek naar antwoorden en verkende grenzen. De bevindingen werden neergelegd in een notitie voor bestuurders en kwaliteitsmedewerkers in de ouderen-, gehandicapten- en thuiszorg. De notitie biedt houvast om het samenspel tussen formele en informele zorgverleners bij het verrichten van zorghandelingen verder invulling te geven.

Dit artikel is 4742 keer bekeken