Knappe koppen in de klas

Hét boek over het verhogen van de leeropbrengsten van talentvolle leerlingen

De laatste tijd is er veel aandacht voor (hoog)begaafde leerlingen. De politiek streeft naar betere onderwijsresultaten, juist ook van deze groep. Knappe koppen in de klas laat zien hoe leerkrachten hun getalenteerde leerlingen kunnen uitdagen tot het leveren van excellente prestaties.

knappe+koppen+in+de+klasDe overheid zet nadrukkelijk in op excellentie: “Het onderwijs moet meer ruimte creëren voor excellente leerlingen”, aldus onderwijssecretaris Zijlstra in een recente Kamerbrief. Minister Van Bijsterveldt schrijft in haar actieplan Basis voor presteren (2011) dat de beste leerlingen meer uitgedaagd moeten worden. Zij stelt als doel dat in 2015 twintig procent van de leerlingen op de Cito-eindtoets een score behaalt van 545 of hoger; een score waaraan een vwo-advies is verbonden.

Opbrengstgericht onderwijs
Ook het thema ‘opbrengstgericht werken’ staat hoog op de agenda. De Onderwijsinspectie pleit in het Onderwijsverslag 2009-2010 voor: “Meer aandacht voor prestaties door doelen te stellen en systematisch na te gaan of deze worden bereikt.”Basisscholen krijgen de verplichting alle leerlingen van hun onderwijs te laten profiteren. Toch slagen de meeste Nederlandse scholen er onvoldoende in de resultaten van hun (hoog)begaafde leerlingen te verbeteren. Uit internationaal onderzoek blijkt dat de prestaties van deze leerlingen achterblijven (PISA, 2009).

Aangepast curriculum
Eindelijk is er nu een boek dat laat zien hoe (hoog)begaafde leerlingen wél tot excellente prestaties komen. De leerkracht blijkt de sleutel. Want getalenteerde leerlingen komen niet vanzelf verder in hun ontwikkeling. Het is cruciaal dat de leerkracht hen voldoende uitdaagt. Als hij zijn instructie en onderwijsaanbod afstemt op de behoeften en de capaciteiten van deze leerlingen, leidt dat tot hogere leeropbrengsten. Knappe koppen in de klas laat zien hoe de leerkracht binnen de les zó kan differentiëren dat het onderwijs aan talentvolle leerlingen op een hoger plan komt, zonder dat dit ten koste gaat van gemiddelde en zwakkere leerlingen.

Herkenbaar en praktisch
Dit toegankelijk geschreven boek bevat veel herkenbare voorbeelden, tips en handvatten. Het is bedoeld voor leerkrachten in het basisonderwijs en pabo-studenten. Maar ook interne begeleiders en schoolleiders krijgen waardevolle inzichten aangereikt.

Bestellen
Geïnteresseerden kunnen Knappe koppen in de klas bestellen via CPS Uitgeverij, www.cps.nl, telefoon [033] 453 43 44, e-mail infodesk@cps.nl.

Persbericht in opdracht van CPS Onderwijsontwikkeling en advies (2011).

Dit artikel is 2216 keer bekeken