Leerpleinen

In 2009 was Bureau Bisontekst verantwoordelijk voor de eindredactie van een boekje over leerpleinen.

Steeds meer scholen in het voortgezet onderwijs kiezen ervoor om een leerplein
in te voeren: een grote ruimte, waar tegelijkertijd meer dan één groep leerlingen werkt onder de begeleiding van meer dan één volwassene. Zij doen dit, omdat ze ervan overtuigd zijn dat leerpleinonderwijs hun leerlingen beter voorbereidt op de maatschappij dan het traditionele klassikale onderwijs. Bovendien sluit het goed aan bij de manier waarop jongeren leren en hun hersens zich ontwikkelen.

leerpleinen

Het invoeren van een leerplein vergt echter het nodige van schoolorganisaties.
Inhoudelijk en organisatorisch, maar zeker ook qua ruimte. Leerpleinen!  is geschreven voor directieleden, middenmanagers en docenten die zich daardoor niet laten ontmoedigen. Het is bedoeld als steun in de rug voor hen die met leerpleinen aan de slag willen gaan. Maar ook zij die hun leerpleinen willen verbeteren of hervormen, zullen iets van hun gading vinden.

Het boek bevat veel handige tips. Boeiende praktijkverhalen verlevendigen de theorie. Kortom: Leerpleinen! is een boek dat direct toepasbaar is in de dagelijkse schoolpraktijk.

Uit: Gina Botta en Carel van der Burg, Leerpleinen! Wegwijzer voor het voortgezet onderwijs (CPS; 2009).

Dit artikel is 2885 keer bekeken