Een goed gevoel is belangrijker dan winnen

Vrouwen in Big Brother, vrouwen op de arbeidsmarkt

Het gedrag van de mannen en vrouwen in het Big Brother-huis vormt een afspiegeling van stereotiepe handelswijzen van mannen en vrouwen in de ‘gewone’ samenleving. Laten we de strijd om fl. 250.000 in het huis eens vergelijken met de wijze waarop mannen en vrouwen zich op de arbeidsmarkt bewegen. Lees verder