Een goed gevoel is belangrijker dan winnen

Vrouwen in Big Brother, vrouwen op de arbeidsmarkt

Het gedrag van de mannen en vrouwen in het Big Brother-huis vormt een afspiegeling van stereotiepe handelswijzen van mannen en vrouwen in de ‘gewone’ samenleving. Laten we de strijd om fl. 250.000 in het huis eens vergelijken met de wijze waarop mannen en vrouwen zich op de arbeidsmarkt bewegen. Lees verder

Feminisme in Nijmegen

De tweede feministische golf spoelt aan in Nijmegen

‘Emancipatie van de vrouw’ werd in de jaren zeventig een ‘hot item’in de Nederlandse samenleving. Joke Kool-Smit stelde in het tijdschrift De Gids ‘het onbehagen van de vrouw’ aan de kaak, ManVrouwMaatschappij streefde naar een evenredige deelname van vrouwen aan productie en beleid en Dolle Mina wist dankzij haar ludieke acties telkens de aandacht van de media op zich te vestigen en maakte daardoor van het feminisme een ‘keukentafelonderwerp’. Lees verder