De patiënt als partner

´Wij zijn te gast in het leven van de patiënt’

Sinds januari werken medewerkers van negen specialismen samen op het poliplein van het R-gebouw. Om elkaar beter te leren kennen én om te onderzoeken hoe de afdelingen samen vorm kunnen geven aan het speerpunt ‘de patiënt als partner’ vonden op 28 september en 5 oktober inspiratiesessies plaats. Een verslag van 5 oktober: ‘We moeten van gastheer gast worden.’ Lees verder

CWZ Kenniskring

Onderzoek in de zorg

De resultaten van wetenschappelijk onderzoek beter verankeren in de praktijk. Dat is de voornaamste doelstelling van de CWZ Kenniskring, die eind vorig jaar
werd opgericht. Verpleegkundigen met onderzoekscompetenties in hun
bagage en verpleegkundigen die werkzaamheden verrichten op
onderzoeksgebied kunnen eraan deelnemen. Lees verder