Stappenplan voor startende auteurs

Hoe schrijf ik een artikel?
– Auteurshandleiding Van A tot Z –

Deze handreiking is bedoeld als praktische ondersteuning bij het schrijven van een artikel voor Van A tot Z. Ook als u eerder voor het blad geschreven heeft, kunt u er uw voordeel mee doen. Want Van A tot Z krijgt een nieuwe jas. Deze lijkt weliswaar op de oude, maar ziet er toch nét iets anders uit. Hoe? Dat leest u hierna. Lees verder

Expertmeeting Cultuurhuizen Utrecht

1.4               SCENARIO’S VERKENNEN

Binnen de zeven functies van het Cultuurhuis (aanloop, informatie, dienstverlening, ruimte, faciliteiten, ontmoeting, educatie) kan de mate van samenwerking verschillen. In z’n algemeenheid geldt echter: hoe langer men samenwerkt, hoe meer taken men van elkaar zal overnemen. Lees verder

Feminisme in Nijmegen

De tweede feministische golf spoelt aan in Nijmegen

‘Emancipatie van de vrouw’ werd in de jaren zeventig een ‘hot item’in de Nederlandse samenleving. Joke Kool-Smit stelde in het tijdschrift De Gids ‘het onbehagen van de vrouw’ aan de kaak, ManVrouwMaatschappij streefde naar een evenredige deelname van vrouwen aan productie en beleid en Dolle Mina wist dankzij haar ludieke acties telkens de aandacht van de media op zich te vestigen en maakte daardoor van het feminisme een ‘keukentafelonderwerp’. Lees verder