Knappe koppen in de klas

Hét boek over het verhogen van de leeropbrengsten van talentvolle leerlingen

De laatste tijd is er veel aandacht voor (hoog)begaafde leerlingen. De politiek streeft naar betere onderwijsresultaten, juist ook van deze groep. Knappe koppen in de klas laat zien hoe leerkrachten hun getalenteerde leerlingen kunnen uitdagen tot het leveren van excellente prestaties. Lees verder

Werkvaardigheden (persbericht)

Nieuw  spel: Werkvaardigheden in kaart
Aan de slag met vaardigheden die belangrijk zijn voor leren en werken

Iedere docent wil zijn leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op het vervolgonderwijs, een stage of een baan. Het aanleren van werkvaardigheden is daarbij heel belangrijk. Het unieke spel Werkvaardigheden in kaart helpt kinderen deze vaardigheden beter te ontwikkelen. Lees verder