Problemen door Parkinson

‘De diagnose was een opluchting; we konden de ziekte een naam en een plek geven’

De ziekte van Parkinson leidt niet alleen tot lichamelijke klachten, maar ook tot stemmingsstoornissen en veranderingen in het cognitieve domein. Lang niet alle zorgverleners weten hoe ze daarmee om kunnen gaan. Het UMC St Radboud wil ze graag bijspijkeren. ‘We zijn druk doende een scholing te ontwikkelen.’ Lees verder

Schisis

Schisis: goed te behandelen. Maar het vergt wél uithoudingsvermogen

De komst van een baby met een duidelijk zichtbare spleet in de lip, kaak en/of het gehemelte, is voor veel ouders een schok. Toch valt een schisis – zoals zo’n spleet officieel heet – vrij goed te behandelen. Al vergt dit een lange adem. ‘We beginnen vrijwel direct na de geboorte en stoppen als de kinderen een jaar of twintig zijn.’ Lees verder

De patiënt als partner

´Wij zijn te gast in het leven van de patiënt’

Sinds januari werken medewerkers van negen specialismen samen op het poliplein van het R-gebouw. Om elkaar beter te leren kennen én om te onderzoeken hoe de afdelingen samen vorm kunnen geven aan het speerpunt ‘de patiënt als partner’ vonden op 28 september en 5 oktober inspiratiesessies plaats. Een verslag van 5 oktober: ‘We moeten van gastheer gast worden.’ Lees verder

Bekkenbodemklachten

‘Springen, rennen, lang staan: het ging gewoon niet meer’

Na haar bevalling blijft communicatiemedewerker Jessica van Esch (34) klachten houden: ze moet vaak plassen, kan niet lang staan en heeft moeite met het inbrengen en vasthouden van tampons. Als ze rent, lijkt het bovendien of haar hele onderkant heen en weer gaat. In het Nijmeegse bekkenbodemcentrum Isabella onderzoekt een team van specialisten wat er aan de hand is. En wat ze eraan kan doen. Lees verder