Meneer, we willen beginnen. Leerlingen motiveren leidt tot beter presteren

Scholen vinden het belangrijk vinden dat leerlingen hun mogelijkheden optimaal kunnen ontwikkelen. Dat lukt vaak wel, maar niet altijd. De laatste tijd is er veel aandacht voor onderpresteerders: zo’n 33 procent van de leerlingen. Deze leerlingen hebben veel in hun mars, maar het komt er op de een of andere manier niet uit. Lees verder

Onderpresteren van docenten in het VO; het laatste taboe

Onderzoek wijst uit dat zo’n 16 procent van de docenten onder de norm presteert of minder laat zien dan je op grond van hun capaciteiten zou verwachten. Maar liefst 1 op de 6 docenten is onderpresteerder! Hoe kunnen bestuurders, schoolleiders, middenmanagers en beleidsmedewerkers P&O ervoor zorgen dat ook deze docenten hun professionaliteit op een hoger plan brengen? Om te beginnen is het noodzakelijk dat zij het probleem van het onderpresteren door docenten erkennen en bespreken, zo maakt deze publicatie van Clarien Veltkamp en René van Drunen duidelijk. Bureau Bisontekst verzorgde de eindredactie.