Radicale vernieuwing – Waarde-vol Onderwijs®

Vanaf augustus 2018 was Bureau Bisontekst als eindredacteur en tekstschrijver betrokken bij het traject Radicale Vernieuwing – Waarde-vol Onderwijs®.
Hierin hervormen drie zorgorganisaties in de regio Leiden (ActiVite, DSV|verzorgd leven en Topaz) hun zorg- en welzijnopleidingen. Dit doen zij samen met twee onderwijsinstellingen (LOI Hogeschool en mboRijnland). Bedenker en projectleider van Waarde-vol Onderwijs® is Mieke Hollander van Zorg4Effect.

Bureau Bisontekst verzorgt tien keer per jaar de (productie en) eindredactie van de digitale nieuwsbrief Waarde-vol Onderwijs® en schrijft en redigeert ook andere teksten voor het project, waaronder persberichten, vacatureteksten, artikelen voor vakbladen en handreikingen voor studenten.

Werkmap begrijpend luisteren en woordenschat

Hoe zorg je ervoor dat jonge kinderen (nog) beter worden in begrijpend luisteren? Het format in deze werkmap- waarvan Bureau Bisontekst de eindredactie deed – helpt daarbij. Het toont stap voor stap hoe je activiteiten voorbereidt en uitvoert met voorbeeldteksten als basis.

Lees verder

Meneer, we willen beginnen. Leerlingen motiveren leidt tot beter presteren

Scholen vinden het belangrijk vinden dat leerlingen hun mogelijkheden optimaal kunnen ontwikkelen. Dat lukt vaak wel, maar niet altijd. De laatste tijd is er veel aandacht voor onderpresteerders: zo’n 33 procent van de leerlingen. Deze leerlingen hebben veel in hun mars, maar het komt er op de een of andere manier niet uit. Lees verder

Onderpresteren van docenten in het VO; het laatste taboe

Onderzoek wijst uit dat zo’n 16 procent van de docenten onder de norm presteert of minder laat zien dan je op grond van hun capaciteiten zou verwachten. Maar liefst 1 op de 6 docenten is onderpresteerder! Hoe kunnen bestuurders, schoolleiders, middenmanagers en beleidsmedewerkers P&O ervoor zorgen dat ook deze docenten hun professionaliteit op een hoger plan brengen? Om te beginnen is het noodzakelijk dat zij het probleem van het onderpresteren door docenten erkennen en bespreken, zo maakt deze publicatie van Clarien Veltkamp en René van Drunen duidelijk. Bureau Bisontekst verzorgde de eindredactie.

Thema’s voor bij Feniks

In 2012/2013 werd een aantal ‘geschiedenisthema’s’ herschreven/geredigeerd in opdracht van Uitgeverij ThiemeMeulenhoff. Ook werd het bijbehorende beeld opnieuw beoordeeld. De thema’s verschijnen als katernen bij de lesmethode Feniks, overzicht van de geschiedenis voor leerlingen van de bovenbouw van het voortgezet onderwijs.
In 2014 redigeerde Bureau Bisontekst de bijbehorende toetsen en antwoorden.