Werkmap begrijpend luisteren en woordenschat

Hoe zorg je ervoor dat jonge kinderen (nog) beter worden in begrijpend luisteren? Het format in deze werkmap- waarvan Bureau Bisontekst de eindredactie deed – helpt daarbij. Het toont stap voor stap hoe je activiteiten voorbereidt en uitvoert met voorbeeldteksten als basis.

Lees verder

Thema’s voor bij Feniks

In 2012/2013 werd een aantal ‘geschiedenisthema’s’ herschreven/geredigeerd in opdracht van Uitgeverij ThiemeMeulenhoff. Ook werd het bijbehorende beeld opnieuw beoordeeld. De thema’s verschijnen als katernen bij de lesmethode Feniks, overzicht van de geschiedenis voor leerlingen van de bovenbouw van het voortgezet onderwijs.
In 2014 redigeerde Bureau Bisontekst de bijbehorende toetsen en antwoorden.

Wat (hoog)begaafde leerlingen nodig hebben in het onderwijs

In 2011 redigeerde Bureau Bisontekst de publicatie Knappe koppen in de klas. Wat (hoog)begaafde leerlingen nodig hebben in het onderwijs van auteurs Geraldine Brouwer & Lidy Ahlers. Ook werd een deel van de pr-teksten geschreven, zoals deze tekst op de achterflap: Lees verder